Facile

-->

Hvem er Sven Ole Schmidt?

Sven Ole Schmidt

Med afsæt i min faglige baggrund i teatret, har jeg siden 1986 udviklet og ledet kurser, seminarer mm.

Ledelse og kommunikation er gennemgående temaer, hvad enten det gælder det personlige eller det organisatoriske niveau. Min højeste prioritet er at arbejde med et klart formål som udvikles og designes i samarbejde med den enkelte virksomhed og dens behov.

Jeg arbejder med aktive forløb, hvor deltagernes virkelighed bliver spejlet i øvelser, proces, træning og leg. Det falder mig naturligt at samle viden og skabe læring ved refleksion og involvering.

På skuespillerfronten er jeg stadig aktiv på film og TV og jeg er orkesterleder og sanger. I orkestrene Van the Man Band og Earl Grey & the 5 o’clock Teasers henter jeg mange metaforer på det at spille sammen og kommunikere ligeværdigt trods stor faglig og menneskelig divergens.
Mit virke er præget af godt humør og en uhøjtidelig tilgang til seriøs ”business”.

Jeg er certificeret coach (EMCC) og udvikler individuelt tilpassede forløb.Udvikling af de menneskelige ressourcer og deres brug i kommunikation, ledelse og samarbejde. Facilitation af deltagerinvolverende lærings-, udviklings- og forandringsprocesser.

Kreative forløb som bringer deltagernes meningsfuldhed og deres mange intelligenser i spil. Med afsæt i min faglige baggrund som skuespiller, har jeg siden 1986 udviklet kurser og seminarer i samarbejde med kolleger og netværk med en meget bred faglig fundering.

Oftest udvikles forløb, hvor deltagernes virkelighed bliver spejlet i øvelser, træning og leg. Altid med et klart formål som er udviklet og designet i samarbejde med den enkelte virksomhed og dens behov. Refleksion, teori og humor understøtter arbejdet med nye impulser i f.eks. relationer, forandring og ny praksis.

Jeg tilbyder virksomhedsinterne kurser i ”Professionel mundtlig formidling” for alle målgrupper lige fra begyndere til masterclasses for erfarne.

  • Åbent kursus: Professionel mundtlig formidling ?
  • Coaching, rådgivning, mentorskab.
  • Personlig og organisatorisk udvikling, lederskab, kommunikation, vision, strategi mm.
  • Dialogbaserede kongresser, seminarer og udviklingsdage med fokus på samarbejde, teams, innovation, visioner og kreativ læring.
Udover teaterbaggrunden er jeg løbende efteruddannet:
  • Council Guide Training, Ehama Instititute, New Mexico, USA
  • Systemisk coach og proceskonsulentuddannet hos Peter Lang, KCC, London og RMC Attractor (EMCC)
  • MBTI/JTI – autoriseret hos Center for Ledelse

Jeg bestyrelsesformand i Allergica AMBA, Silkeborg og sidder i bestyrelsen for Teater Katapult.
Samarbejdspartnere