Facile

Kurser

Mundtlig formidling og personlig fremtræden er en vores spidskompetencer. Det er et håndværk der kan læres.
Med enkle og tilgængelige teknikker og tankegange skaber vi et fundament, der kan understøtte dine personlige kvaliteter som formidler.
Ved at arbejde os ind til kernen af din faglige optagethed kan du give dine præsentationer den gnist, der tænder og fastholder interessen hos dit publikum.

Sammen med vores kunder designer vi forløb med elementer som kropssprog, stemme , kontakt, ”den gode fortælling” og levende brug af AV-midler, som tilsammen giver dig overblik over hvilke valg du har, når du står på scenen.
Et mangeårigt virke som skuespillere og undervisere har gjort os skarpe på at læse vores kunders behov og se dem og udvikle deres bedste sider.

Du har brug for mere end din faglighed og dine gode argumenter for at trænge igennem som mundtlig formidler.

Hvad enten du er specialist, underviser eller leder, skal dine præsentationer kunne skabe genklang hos dine tilhørere og inspirere til dialog og samskabelse. Med metoder og praksisser hentet fra skuespillerens værktøjskasse, træner vi din evne til at forbinde dig med dine tilhøreres verden og stå livligt frem og engagere med din sikkerhed, klarhed og appel. Personlig og autentisk fremtræden kan trænes og udvikles med enkle midler.
Kurset gennemføres som individuelt designet virksomhedsinternt forløb.

FORM:
Fokus er rettet mod praksis og der trænes i høj grad “på gulvet” med praktiske øvelser. Disse følges op af teori og fællesrefleksioner.
INDHOLD:

Kropssprog: Kropsbevidsthed. Neutralstilling. Nervøsitet.
Stemmetræning: Opvarmning. Tydelighed. Enkelhed
Fortælletræning: Sproget bag om ordene. Billeder. Levendegørelse.
Improvisation: At arbejde med nuet. At sige ”Ja”. At arbejde bevidst med sin uforberedthed.
AV-midler: Veldisponeret brug af Power-point, illustrationer, mm.
Med et deltagerantal på max. 6-8 personer bliver det muligt at give flere udførlige tilbagemeldinger til hver enkelt kursist i løbet af kurset.
MÅLGRUPPE:

Formidlere dvs. konsulenter, undervisere, ledere, vejledere, mødeledere, projektledere, etc.
VARIGHED:
I alt tre dage, fordelt på et 2 dages forløb og en opfølgningsdag ca. en måned senere. Kurset gennemføres som individuelt designet virksomhedsinternt forløb.
Åbent kursus for enkeltpersoner hos Attractor Rambøl Management >>

Deltagerudtalelser om kurset:

Kurset har været helt fantastisk. Det er simpelthen det kursus jeg har fået mest ud af i rigtig mange år. Jeg føler mig i dag meget mere tryg ved at skulle holde oplæg. Jeg har fået nogle rigtig, rigtig gode værktøjer og metoder til formidling – og lært en hel del om kropssprog, stemmeføring og nærvær, som jeg i den grad drager nytte af både i forbindelse med oplæg, men også ved møder mv.
Sven Ole er en forbilledlig underviser.
Bettina Høst Poulsen, direktør, Næstved kommune
Er din ”klap” nogensinde faldet ned, når du virkelig ønskede at performe?
Det er min. For 5 år siden – og frygten har siddet i mig lige siden. Eller rettere indtil den første kursusdag i Professionel Mundtlig Formidling. Umiddelbart efter de 2 første kursusdage holdt jeg foredrag for ca. 70 mennesker i et auditorium, med en indre ro og en troværdig personlig power, der gav mine lyttere en nærværende spørgelyst og mig selv en selvtillid og et selvværd, som stadig holder ved.
Underviser Sven Ole Schmidt skaber et unikt læringsrum med fokus på den enkelte deltagers udfordringer og store urealiserede potentialer.
Kombinationen af at følge mine medkursisters udvikling og mærke på min egen krop, hvordan nye indgangsvinkler kan implementeres i de udfordrende, trygge rammer på kurset, har betydet, at jeg i dag møder den naturlige nervøsitet med ro i sindet, for jeg ved, at der i min bagage ligger unikke referencerammer, jeg kan bruge, når jeg vælger dette, både professionelt og privat.
Lisbeth Bender, Erhvervscoach og Organisationskonsulent

Kurset er på tre dage i alt og er oprindeligt designet til mennesker i tillidshverv. Det kan til tilpasses forhandlere, salgsledere, projektledere ledere mm.
Første del af kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning. Du vil blive bedt om at forberede dig på nogle oplæg til denne del af kurset. Sidste del af kurset er een kursusdag og falder ca. en måned efter første del. Mellem første og sidste del af kurset arbejder du med en selvvalgt opgave med udgangspunkt i kursets indhold og din praksis i hverdagen.

FORM:
Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.
INDHOLD:
  • Personlig kommunikation i praksis med konstruktiv feedback
  • Roller, positioner og relationers betydning i kommunikationen
  • At opbygge troværdighed – de tre retoriske appelformer
  • Det gode argument – argumentation i praksis
  • At lede samtaler, møder og processer: Gamemaster-modellen og modellen “Det idéelle møde”
  • Personlig power: Brug af statuselevatoren
DU FÅR:
  • Praktiske redskaber til at forberede og formidle et budskab i samtaler og i møderummet.
  • Øvet dig i at være på
  • Praktiske erfaringer med at brænde igennem
  • Faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling

Det vil være oplæg fra underviserne, og praktiske øvelser, hvor deltagerne på skift er på, og øver egen kommunikation. Du får personlig, konstruktiv feedback fra de øvrige deltagere og underviserne. De praktiske øvelser tager afsæt i deltagernes egne erfaringer.

I mit møde med direktører på virksomhedslederkurser og rundt omkring på virksomhederne, har jeg gennem årene erfaret, at den ihærdige og engagerede indsats, der lægges for dagen i arbejdet, tolkes vidt forskelligt af de interessenter direktionerne møder i deres udadvendte liv.

”Vi bliver opfattet som fire talende jakkesæt”, sagde en direktør. ”det vil vi gerne have lave om på. Hvordan griber vi det an?”

Kurset udføres med alle direktionsmedlemmer over 1½ dag med mulig hed for opfølgning.
Vi træner synligheden af den enkeltes personlige ressourcer og unikke udtryk. Livlighed og ægthed udspringer fra optagethed af sit fag, det er den vi skal have i spil. Forløbet skaber sammenhængskraft i direktionen.
Der udvikles en fælles begrebsverden om det udadvendte udtryk og en intern feedback-kultur kan tage form til gavn for en kontinuerlig årvågenhed omkring kommunikationen.

Deltagerudtalelse om forløbet:
"Kan en direktør og en direktion lære noget af en skuespiller?
De fleste vil nok tænke noget i retning af “Hvad skulle det dog være”. Direktionen i Holbæk har prøvet det. Kontakten var skabt via netværk, for ellers var det nok ikke sket. Lad mig give nogle eksempler fra vores seminar:
Betyder det noget, om du mentalt forbereder dig, inden du taler til en forsamling ?
Du har vel manuskriptet klar, og går på, lige som jeg plejer. Hvad lærte jeg ?

Den mentale forberedelse er vigtig, selv om du er en erfaren direktør eller chef. Din fremtoning er ekstremt vigtig. Det er for eksempel vigtigt, hvordan du står på dine fødder, og hvordan din kropsholdning er. F.eks. skal du i mange tilfælde prøve at undgå PowerPoints. Der findes alternativer.
Betyder det noget med din stemmeføring. Ja, du sender vidt forskellige signaler, afhængig af din stemmeføring.

Betyder det noget med rækkefølgen i din kommunikation? Ja, hvis du bygger den op på en bestemt måde, får du ganske enkelt skabt større forståelse og accept.
Kunne du forestille dig at ligge på gulvet på et tæppe, side om side med resten af direktionen. Her vil du måske smile eller ryste på hovedet.
Men du skulle prøve. Det kan lyde banalt, men du kan bruge det du lærer om vejrtrækning. Det gælder både før din performance og også mens du er på scenen. Min erfaring er, at det også er gavnligt i hverdagen. Vi løber tit så hurtigt, at vi glemmer at trække vejret ordentligt.
Som afslutning på seminaret spurgte Sven Ole, om vi havde fået noget ud af det. Hele direktionen sagde ja med overbevisning i stemmen. For vi mente det."
Hans Søie, kommunaldirektør, Holbæk Kommune